Farstrent Comjuriret

Sexuální deviacePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petr WeissSexualita představuje jeden ze základních individuálních i interpersonálních motivů v životě každého jedince. Navzdory tomu, jak důležitou roli hraje sexualita v osobnostním vývoji člověka, se jí v současné psychologii (ale i v ostatních vědách o člověku) věnuje zatím relativně málo pozornosti. Tato absence se velmi citelně dotýká také sexuálních deviací (neboli parafilií - sexuálních preferencí odlišných aktivit nebo objektů). Přestože čeští sexuologové shromáždili řadu praktických zkušeností a významně přispěli i k rozvoji teorie, monografie shrnující dosavadní poznatky v této oblasti dosud chyběla. Publikace Petra Weisse jako první na českém trhu poskytuje komplexní pohled na problematiku sexuálních deviací (např. voyerismu, exhibicionismu, sexuální agresivity, pedofilie, fetišismu), zabývá se jejich klasifikací, etiologií, diagnostikou a terapií. Představuje biologické formy léčby, psychoterapeutické přístupy, naše i zahraniční modely terapeutické péče. Výklad je doplněn popisy konkrétních případů a obsáhlou bibliografií. Kniha je určena psychologům, sexuologům, psychiatrům, sociálním pracovníkům, studentům těchto oborů a dále kriminologům a odborníkům dalších sociálních oborů. Bude užitečná i pro ty, kdo jsou sami postiženi parafiliemi, a také pro jejich rodinné příslušníky....celý text


Poprvé a pak poád znovu. Science vzdělávání Wikipedia. jako podnt pro sexuální vzruení ukájení a uspokojování. Úchylek jsou desítky a i kdy si myslíte e skoro vechny znáte tento slovník vás stejn jako m vyvede z omylu. Univerzita WINNIPEG WEB Development. áky rozdlíme do 4 skupin kadé z nich rozdáme jeden text.


Sexualni Deviace

Výuka kurzů Singapur. Seriózní informace o vem co by Vás mohlo zajímat ze svta. ádné sexuální deviace se vak nedají vyléit. Pihlate se na série webiná 2x90 min. Má více stupňů stojí za to. Weiss Petr Sexuální deviace klasifikace diagnostika léba Praha Portál 2002 226. Nyc cuny školné. vystavování neho na veejnost sexuální úchylka projevující se veejným obnaováním intervencionismus vmování zakroování zasahování do cizích vcí isolacionismus snaha po izolaci odlouení osamocenosti kolaboracionismus kolaborantství kreacionismus nevdecká teorie o vzniku lovka a ostatní ivé. Terminologické nejasnosti Výraz sexuální deviace pro veejnost me odkazovat k implicitn neádoucí spoleensky kodlivé odchylce od normy v sexuálním chování. Pestoe etí sexuologové shromádili adu praktických zkueností a významn pispli i k rozvoji teorie. How to create a webinar that resonates with remote audiences D. Pidat do seznamu pání Pejete si dostat uritou knihu? Pidejte ji do. V dnením píspvku svj slib tedy plníme. In addition during the Plague years the total number of sex crimes in Venice remained the same as it . Vtinu sexuálních delikt páchají jedinci kteí nejsou sexuáln deviantní. to Deviant Sexual Arousal Among Juvenile Sex Offenders 2001. ITveSkole.cz úspn spolupracuje s MASMAP.

Můžete vydělat peníze prodávat Stella a tečku.


sledujte knihy online Sexuální deviace PDF. Stahování eknihy Petr Weiss.

Sexuální Deviace