Farstrent Comjuriret

Řízení lidských zdrojů eknihaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Michael Armstrong, Stephen TaylorTřinácté vydání evropského i českého bestselleru představuje moderní trendy a osvědčené postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. V porovnání s desátým vydáním, které mnozí čeští čtenáři dobře znají, je třinácté vydání knihy výrazně přepracované a aktualizované. Michael Armstrong, který je světově uznávanou kapacitou v oblasti řízení lidských zdrojů, připravil tuto knihu společně se Stephenem Taylorem s cílem ukázat, jak může řízení lidských zdrojů přispívat k úspěšnosti různých organizací od výrobních podniků přes obchodní společnosti až po veřejné instituce. Přitom vycházejí z výsledků mnoha výzkumných projektů, které se zabývaly dopady rozmanitých strategií, politik a postupů v řízení lidských zdrojů na jednotlivce, týmy i organizace, a tyto dopady demonstrují s využitím řady případových studií z prostředí mnoha významných a úspěšných organizací. Výhodou knihy je, že zpracovává problematiku řízení lidských zdrojů opravdu komplexně. Zabývá se všemi činnostmi personalistů a manažerů v oblasti řízení lidských zdrojů – od vytváření a rozvoje organizace přes motivaci, oddanost a angažovanost zaměstnanců, zabezpečování lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké vztahy, zabezpečování pohody zaměstnanců, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, mezinárodní řízení lidských zdrojů, personální informační systém nebo právní úpravu zaměstnávání lidí až po dovednosti personalistů a nástroje k řízení lidských zdrojů. Vysvětluje, proč a jak je třeba lidské zdroje řídit strategicky, aby řízení lidských zdrojů podporovalo dosahování strategických cílů organizace a uspokojovalo potřeby zainteresovaných stran. Kniha spojuje prvky odborné knihy, praktické příručky i studijního textu a bude zaručeným přínosem pro všechny, kteří se řízením lidských zdrojů nějak zabývají, od akademiků přes praktiky až po studenty vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. Dílo přeložil Ing. Martin Šikýř, Ph.D., autor několika publikací z oblasti řízení lidských zdrojů a žák dlouholetého překladatele této knihy prof. Josefa Koubka....celý text


Lidi byste vak mli. obsahuje seznam Obsahových náplní ivností koncesovaných. Klíčový klíč 2020 Educare. vydání Nakladatelství Grada poet stran 800 rok vydání 2007 Výborný stav Zásilkovna 67 . Ujak ízení lidských zdroj u rozebírají maminky na webu eMimino. strategických rozhodnutí která stanovují smry vývoje podniku v jeho prostedí.


Řízení Lidských Zdrojů

Počítačové a informační systémy Správce pracovních míst. Program CAS Scholars. zdroj 3 a 4. lánek popisuje úlohu uhlí v segmentu malých zdroj tepla pro domácnosti. Rena Krninská CSc. Acrobat Standard Stáhnout. Asapscience texty pi písně. V tomto oboru vychováváme novou generaci podnikatel kteí mají nejen vize a cíle ale také schopnosti udret oprat své firmy v neustávajícím konkurenním závod o klienty. Vydáno 2007 Jazyk cz Desáté výrazn pepracované a zmodernizované vydání svtového bestselleru pedstavuje nejnovjí trendy a postupy v oblasti ízení lidských zdroj. Fighting Back through Talent . Znalost proces HR managementu.

Ember v popela věku hodnocení.


Čtení PDF dokumentů Řízení lidských zdrojů ekniha PDF. E-knihy ke stažení online v PDF i do čtečky Michael Armstrong, Stephen Taylor.

Řízení Zdrojů