Farstrent Comjuriret

Management znalostních pracovníkůPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ludmila MládkováMáte skvělé, vzdělané a zkušené pracovníky a přesto jejich výkony nebo styl práce jsou naprosto odlišné. Proč tomu tak je a co s tím - tomu se věnuje tato publikace.Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola pojednává o tom, kdo jsou znalostní pracovníci a proč jsou pro své organizace důležití. Ve druhé kapitole je vysvětlen pojem "znalosti" a jsou charakterizovány jejich dvě dimenze. Věnujte pozornost zejména části kapitoly, která se týká tzv. tacitní dimenzi znalostí. Právě tacitní znalosti způsobují výjimečnost znalostních pracovníků. Ve třetí kapitole jsou uvedeny klasifikace znalostních pracovníků. V následující kapitole je pak vysvětleno dvanáct klíčových faktorů řízení znalostních pracovníků. Tyto faktory byly identifikovány na základě analýzy ohromného množství dat a vysvětlují, na jaké podněty znalostní pracovníci reagují. Pátá kapitola je zaměřena na rady manažerům, a to jak v závislosti na uvedených dvanácti faktorech pracovat se znalostními pracovníky a jak je řídit. V šesté kapitole je uveden zajímavý a historicky vyzkoušený návod jak řídit znalostní pracovníky na základě typu jejich osobnosti.Poslední, sedmá kapitola nahlíží na řízení znalostních pracovníků z pohledu systémové dynamiky. Dozvíte se, co způsobuje rezistenci znalostních pracovníků vůči rozhodnutí manažerů, jak rezistenci předcházet a jak ji eliminovat.Záleží však na konkrétní organizaci, konkrétních znalostních pracovnících a preferencích, které z nástrojů či kterou kombinaci nástrojů použijete. Každý manažer je jiný, má jinou zkušenost a preferuje jiný styl řízení....celý text


Management znalostních pracovník. Download Citation Management znalostních pracovník Vyd. Může Caliber převést AZW3 na EPUB. Kupte knihu Management znalostních pracovník od Ludmila Mládková na Martinus.cz. Soukromé vysoké školy v Nebrasce.


Ludmila Mládková

V rámci získávání znalostí jsou klíový vedoucí pracovníci napomáhají sdílení znalostí tomu musí . V následující kapitole je pak vysvtleno dvanáct klíových faktor ízení znalostních pracovník. Amazon Kindle v Cestine.Analýza aplikovaného chování nyu. 48 zákonů pro překlad moci Urdu. V této kapitole se vnuji vymezení toho kdo jsou znalostní pracovníci a jaká jsem specifika jejich ízení. Práv tacitní znalosti zpsobují výjimenost znalostních pracovník. Nakladatelství C H Beck 2004 Information resources management 131 pages. Zajímavé knihy na téma znalostní management v internetovém knihkupectví . Prezentační formát nápady. Ludmila Mládková. Pracovní role klíových nositel strategických taktických i operativních úkol v produktovém managementu a zejména poadavky. zkuenostmi pracovník zajitní jejich pístupnosti pi rozhodovaní vyhledávaní a generovaní . Pínosy znalostního managementu .

Lee County Tag Office Auburn Al.


Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Management znalostních pracovníků PDF. Dobré knihy PDF Ludmila Mládková.