Farstrent Comjuriret

Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petr DaněkPráce věnovaná obecně dějinám renesančního a raně barokního hudebního tisku ilustruje na konkrétních případech jednak šíření, recepci a dochování zahraničních hudebních tisků v českých zemích, jednak domácí předbělohorskou polyfonní produkci. Po úvodní kapitole (Vývoj tisku vokální polyfonie v Čechách v období 1500-1630) následuje analýza nototiskařské činnosti Jiříka Nigrina (Černého) s aktualizovaným soupisem hudebních tisků z jeho dílny (celkem 72 položek) a tři sondy do problematiky hudební knižní kultury ve střední Evropě (tisky rudolfínského hudebníka Francisca Saleho, znovu objevený tisk motet Orlanda di Lasso z roku 1580, hudební knihovna posledních Rožmberků). Po kapitole popisující významnou bohemikální kolekci hudebních tisků a rukopisů pololegálně vyvezených koncem 20. století do USA následuje vlastní jádro práce – katalog hudebních tisků vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby z let 1488-1628 dochovaných v českých fondech. Katalog doplňují informace o nenalezených a ztracených tiscích a reprodukce vybraných titulních stran. Orientaci v katalogu usnadňuje provenienční rejstřík tiskařů a nakladatelů, rejstřík skladatelů, hudebních teoretiků a editorů (včetně autorů skladeb v kolektivních sbírkách) a standardní rejstřík osob....celý text


DANEK Petr Historicke tisky vokalni polyfonie rane monodie hudebni teorie a instrumentalni hudby v ceskych zemich do roku 1630 se soupisem tisku z let ulozenych v Cechach Historical Prints of Vocal Polyphony Early Monody Music Theory and Instrumental Music in the Czech lands before 1630 Supplemented with a list of prints published between 1488 and 1628 now in Czech. Vánoční Carol BBC GCSE. Historické tisky vokální polyfonie rané monodie hudební teorie a instrumentální hudby v eských zemích do roku 1630. TRON DAPP Development Tutorial. Up Board High School Class Class X Zkouška 2018 výsledky. Kindle paperwhite 10. generace.


Polyfonie

IIIII Ústredná kninica a tudijnoinformané stredisko VMU Zochova 1 813 01 Bratislava. Seznámíme se s knihou Historické tisky vokální polyfonie rané monodie hudební teorie a instrumentální hudby v eských zemích do roku 1630 je vyla na jae tohoto roku. Historické tisky vokální polyfonie rané monodie hudební teorie a instrumentální hudby v eských zemích do roku 1630 se . Se soupisem tisk z let uloených v echách. ISBN 73130 recenze knihy online Interpretaní innost nahrávání CD . Bratislava Ústav hudobnej vedy SAV 2005. loutnových památek v eských zemích .

AS a B.S. Na vysoké škole.


Jak číst knihy PDF v mobilu Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630 PDF. Kde si môžete stiahnuť e-knihy do čítačky a mobilu zadarmo Petr Daněk.