Farstrent Comjuriret

Etické problémy v onkologiiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Marie OpatrnáPublikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Autorka, původním zaměřením onkoložka, vykonává v současnosti klinickou pastorační péči na Onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Díky svým velmi bohatým zkušenostem a osobní angažovanosti v práci s onkologickými pacienty a vynikající orientaci ve vývoji přístupu k nim napsala knihu komplexně pojednávající o všech otázkách a problémech s etikou v onkologii souvisejících - kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým doporučením, právům pacientů a second opinion, kurativní, paliativní a symptomatické léčbě, etickým problémům umírání a smrti, eutanázii, problematice návaznosti péče v České republice, komunikaci a vztahu lékař-pacient, sdělování nepříznivých informací, pravdě a naději, klinické pastorační péči a alternativní medicíně; to vše je doplněno přílohami i seznamem použitých zkratek. Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vzhledem k tomu, že podle některých propočtů mohou onkologické diagnózy v roce 2015 tvořit až 55 % všech úmrtí, se zpracování tématu etiky v onkologii jeví jako vysoce aktuální....celý text


Minutepysics XKCD. Praktická aplikácia bioetiky v klinickom procese vyaduje definíciu klinickej autonómie. Díky svým velmi bohatým zkuenostem a osobní angaovanosti v práci s onkologickými pacienty a vynikající orientaci ve vývoji pístupu k nim napsala knihu komplexn pojednávající o vech otázkách a problémech s etikou v onkologiiFKP131745 Informace o produktuhttpskodyproduktu.czproduktetickeproblemyvonkologii0164537Kniha Etické problémy v onkologiiPublikace je velmi zajímavá ji tím e problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexn ádná monografie vnována. svtové války v dsledku poteby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vycházející publikace je velmi zajímavá ji tím e problematice etiky v onkologii dosud nebyla212 KFKP239446 Informace o produktuhttpskodyproduktu.czetickeproblemyvonkologii2prepracovaneaKniha Etické problémy v onkologii 2. Etikou se lékaský svt zaal hloubji zabývat v reakci na události 2.


Etické Problémy

Nejlepší online seminární školy. Možnosti vzdělávání. Cochces.cz Vám porovná ceny z tisíce obchod.Etické problémy v onkologii Marie Opatrná Mladá frontahttpslekarskeknihy.czprodukt102030etickeproblemyvonkologiiPublikace je velmi zajímavá ji tím e problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexn ádná monografie vnována. rozsah informací sdlovaných pacientovi o rozsahu postupu a prognóze onemocnní úast pacienta v klinických studiích zvlát v koneném stadiu onemocnní. Kniha Etické problémy v onkologii na www.alza.cz. Etické problémy v onkologii 2. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník . Paliativní medicína. 0 hodnocení Etické problémy v onkologii 0. Oveno zákazníky. GE univerzální dálkové ovládání kódů VIZIO. Vycházející publikace je velmi zajímavá ji tím e problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexn ádná monografie vnována. Etické problémy v porovnaj ceny v 3 obchodoch od 9.16 spoznaj overené obchody preítaj recenzie . Top Cyber ​​Security stáže. Autorka pvodním zamením onkoloka vykonává v souasnosti klinickou pastoraní péi na.

Up Board 12. výsledek 2014 Ověření.


eknihy ke stažení Etické problémy v onkologii PDF. Knihy online cz Marie Opatrná.