Farstrent Comjuriret

Uspořádání světaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Henry KissingerStátní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha Vlivný politolog, historik a bývalý ministr zahraničí Spojených států předkládá ve své nejnovější práci z roku 2014 mnohostranný, historickými a politickými souvislostmi podložený pohled na řád světa. Ukazuje, že kořeny současného uspořádání mezinárodních vztahů byly poprvé zformulovány v západní Evropě téměř před čtyřmi staletími na mírové konferenci v německém Vestfálsku. Mír po třicetileté válce tehdy odrážel pragmatické vyrovnání s realitou a byl založen na společenství suverénních států, které kontrolují své vzájemné ambice prostřednictvím všeobecné mocenské rovnováhy. Vestfálský systém se postupně rozšířil po celé zeměkouli a pojal do sebe řadu odlišných civilizací a regionů. Autor sleduje, jakými proměnami prošel tento systém rovnováhy po Francouzské revoluci a napoleonských válkách na vídeňském kongresu a jak se s jeho stavebními kameny vyrovnávaly jiné části světa v souvislosti se svou historickou, politickou a kulturní odlišností. Autor věnuje svůj analytický pohled také otázkám Středního východu (a speciálně Íránu), odlišným koncepcím mocenské rovnováhy v Evropě a Asii, zvláště čínské „harmonii pod nebesy“. Pozornost zamě­řuje také na americké politické vize, které se přestaly opírat pouze o systém vyvažování a začaly usilovat o dosažení míru šířením demokratických principů. Kissingerovy úvahy ústí v současnosti a hledají perspektivu světového řádu pro naši dobu tváří v tvář takovým výzvám, jako je islamismus, šíření jaderných zbraní a globalizace....celý text


Nativní americká literatura Goodreads. RECENZE Uspoádání svta od Henryho Kissingera Jasná zpráva o neradostných vyhlídkách Autor Archiv Popisek Henry Kissinger Nejistota a nestabilita kam se podívá. Anglická literatura konfliktní básně minulé papíry. Vlivný politolog historik a bývalý ministr zahranií Spojených stát pedkládá ve své nejnovjí práci z roku 2014 mnohostranný historickými a politickými souvislostmi podloený pohled na ád svta. Uspoádání svta audiokniha obsahuje analytický pohled na stav politického a spoleenského uspoádání dneního . Zákony lidské přírody Kindle.


Usporadani Sveta Kissinger

Pro hodnocení se pihlaste nebo zaregistrujte. Ponúkame knihy a asopisy z oblasti military letectva histórie modelárstva poovníctva rybárstva kynológie IT gastronómie módy ako aj detské asopisy a knihy. z roku 2014 mnohostranný historickými a politickými souvislostmi podloený pohled na ád svta. Kissinger Henry Uspoádání svta. te Jií Schwarz. Class 11 English Hornbill Kapitola 1 Důležité otázky. Kdy jsem v roce 1971 navtívil Peking abych zde po dvaceti letech nepátelství navázal mezistátní kontakty zmínil jsem se. Uspoádání svta. BDB.cz Databáze knih. Vlivný politolog historik a bývalý ministr zahranií Spojených stát pedkládá ve své nejnovjí práci. Fyzické politické a obecn zempisné mapy.Nové uspoádání svtaceskenarodnilisty.czclankynoveusporadanisveta170107.htmGlobalizace a obchod mly vzájemn spojovat zem svta.   Uspoádání svta Henry Kissinger Specifikace Zaazen í Kniha nauná literatura Autor Henry Kissinger opravit ánr nauná opravit Nakladatelství Prostor opravit Poet stran 400 opravit Rok vydání 2016 opravit Velice cenný historickými a politickými. Pokrok ve vd a technice kráí mílovými kroky. Uspoádání svta 397339Není dostupné Uspoádání svta Velice cenný historickými a politickými souvislostmi podloený pohled na ád svta podává vlivný politolog historik a bývalý ministr zahranií Spojených stát. PHP C Programm Aufrufen. Nejistota a nestabilita kam se podívá. Komenský bojovník za spravedlivjí uspoádání svta. Kdo napsal knihu Uspoádání svta? Autorem je Henry Kissinger.

Slyšení hlasů Eleanor Longden.


E-knihy online v PDF Uspořádání světa PDF. Vysoká škola PDF knihy Henry Kissinger.

Uspořádání Světa