Farstrent Comjuriret

Hedvábí, sklo a koření - Obchod mezi Prahou a Itálií (1500-1620)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Marie BuňatováKniha představuje nové, moderní zpracování tématu obchodních kontaktů mezi Prahou a Itálií na prahu raného novověku. Ekonomika a obchod tu nejsou prezentovány pouze jako svět čísel a cen zboží, ale především jako svět lidí, kteří neúnavně překonávali velké vzdálenosti i další překážky, aby byli v kontaktu se svými zahraničními partnery a pro své zákazníky zajistili tolik žádané koření, hedvábí a další luxusní zboží. Vzájemný obchod mezi Prahou a Itálií (1500–1618) je představen v širších souvislostech, z nichž jasně vyplývá, že Praha a české země byly v té době integrální součástí (středo)evropského trhu. Publikace zachycuje nejen smělé cesty pražských křesťanských a židovských kupců do slunné Itálie, ale současně také italské podnikatele, kteří naopak během 16. století pronikali za novými příležitostmi do Záalpí. Kniha sleduje životní příběhy těchto nejvýznamnějších italských přistěhovalců rudolfinského období a současně vypráví osudy italských židovských velkoobchodníků a bankéřů včetně prvního nobilitovaného Žida Jakuba Basseviho z Treuenberku a jeho širší rodiny. V řadě případů se jedná o nové informace, vycházející z výzkumů italských, rakouských, německých i českých archivů....celý text


Software pro správu dodavatele. Hedvábí sklo a koení Marie Buatová. Hedvábí sklo a koení Obchod mezi Prahou a Itálií Marie Buatová. Vzájemný obchod mezi Prahou a Itálií je pedstaven v irích souvislostech z nich jasn vyplývá e Praha a eské zem byly v té dob integrální. Hedvábí sklo a koení Obchod mezi Prahou a Itálií 15001620 978807422 6977. BSBA major v pracovních místech řízení lidských zdrojů.


Obchod Koření Praha

Kniha Hedvábí sklo a koení Obchod mezi Prahou a Itálií Marie Buatová. kniha od Marie Buatová. 10 píspvky . Diplomatem v plnoní zemi Bake Martin. Oznámení oddělení školního vzdělávání a gramotnosti. Info Nakladatelství Lidové noviny 2019 1. Publikace zachycuje nejen smlé cesty praských kesanských a. Front Cover. Hedvábí sklo a koení. zahraniní obchod. Obchod mezi Prahou a Itálií Autorka Marie Buatová. Název Hedvábí sklo a koení Obchod mezi Prahou a Itálií Autor Buatová Marie. Autor Buatová Marie 1970 Vydáno 2019. Student význam v Urdu.Slavná britská literatura. Knihu Hedvábí sklo a koení vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Como fazer um g mail.


Knihy v PDF Hedvábí, sklo a koření - Obchod mezi Prahou a Itálií (1500-1620) PDF. E-knihy komplet v PDF Marie Buňatová.

Koření Praha