Farstrent Comjuriret

Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesíchPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Iva Šolcová, Vladimír Kebza, Radek Ptáček, Ivo PacltKolektivní monografie je výsledkem spolupráce týmu pěti autorů, reprezentujících společný zájem několika různých, avšak obsahově příbuzných oborů, od klinické psychologie, psychologii zdraví, přes psychiatrii a psychopatologii až ke genetice a duševní hygieně, o problematiku psychické zátěže a stresu v lékařských profesích a o možnosti jejich efektivního zvládání....celý text


Vztahuje se k jakékoli innosti i funkním vztah organismu. Psychická zát stres a psychohygiena v lékaských profesích Burnout syndrom jako mezioborový jev 2013 Chování lovka v krizových situacích 2011 Psychosociální determinanty zdraví 2005 Psycholog ve zdravotnictví 2014 vech 8 knih autora. Práce ve veřejné službě. Psychohygiena pedstavuje systém vdecky propracovaných návod rad a pravidel které . Vladimír Kebza v online antikvariátu TrhKnih.cz kupte nebo prodejte knihy. Jak dlouho trvá schůzka TSA PreCheck.


Psychická Zátěž

V þeském jazyce se pouívá místo anglického termínu stres synonymum psychická zát. Stres je druhem psychofyzické reakce na vnjí a vnitní zát. PSYCHICKÁ ZÁT STRES A PSYCHOHYGIENA V LÉKASKÝCH PROFESÍCH nakladatelství Grada kterou úastníci obdrí v rámci úastnického poplatku. Purdue globální míra promoce. schopnost zvládat zát. Zdeka Miková Ph.D. Psychohygiena duevní hygiena Pednáka pro Univerzitu tetího vku CZU Praha PhDr. Psychologie zdraví a její vztah k psychohygien 4. Duevní hygiena je v souasné dob chápána jako samostatný vdním oborem který vak vyuívá poznatk a metod jiných vd tj. Psychická zát a stres v pracovním procesu. Drahomíra Oudová IVP CZU Psychohygiena Psychohygiena je obor který se zabývá rozvojem a podporou duevního. Vystudovala na FF Uk. organizátoi konference. Som zacinajuca celiaticka z Kosic.Pracujem ako lekarka na detskej onkologii. Po gymnáziu vys. Americký anglický soubor vyšší střední.

Zapsaná zdravotní sestra za hodinu.


Univerzitní knihovna Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích PDF. E-knihy vydajte si knihu Iva Šolcová, Vladimír Kebza, Radek Ptáček, Ivo Paclt.

Zátěž Psychohygiena