Farstrent Comjuriret

Psychická odolnost v každodenním životěPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Monika Gruhl, Hugo KörbächerJe zřejmé, že někteří lidé kapitulují před sebemenšími problémy, zatímco jiní jsou schopni zvládat i velmi obtížné životní situace a úkoly. Vzhledem k současnému životnímu tempu západních společností si získává pojem resilience (psychické odolnosti) stále větší pozornost jak v pracovním, tak i v osobním životě. Jedná se o schopnost připravovat své vnitřní zdroje pro budoucí životní nároky a úkoly a cílenou aktivizaci osobního rozvoje. Prakticky se práce s resiliencí zaměřuje na posilování základních postojů, kterými jsou optimismus, akceptace reality a orientace na řešení, a osvojování si základních způsobů jednání jako řízení sebe samých, přebírání odpovědnosti, péče o vztahy a utváření vlastní budoucnosti. K těmto jednotlivým aspektům nabízejí autoři řadu případových situací, komentář, podněty pro reflexi a praktická cvičení....celý text


Je zejmé e nkteí lidé kapitulují ped sebemeními problémy zatímco jiní jsou schopni zvládat i velmi obtíné ivotní situace a úkoly. Babka EAN 03452. Pojem psychická odolnos resiliencia si dnes získava oraz väiu pozornos. A e do velké míry vycházejí z individuální prevence která vyaduje aktivní pístup a alespo základní dovednosti. Ve sportu se psychická odolnost bere jako souást kompetence sportovce.


Psychická Odolnost V Každodenním Životě

Jsme onlineantikvariat.cz. Svou objednávku si mete vyzvednout v jedné z naich 35 kamenných prodejen nebo vám ji poleme. Také se nám dobe pracuje a ije vedle lidí kteí vykazují známky rovnováhy a harmonického pístupu k ivotu. vymezuje resilienci jako dynamický proces kterým jedinec dosahuje pozitivní adaptace pi vystavení nepízni. AWS Cloudformation Uživatelská příručka PDF. Manuela Oetingerová Aura v kadodenním ivot Jak mylenkové formy a energetická pole utváejí ná bný ivot Jak porozumt svému duchu i tlu uchovat si zdraví a naerpat energii V dnení dob u nejspí vbec nikdo snad krom nejzarytjích materialist nepochybuje o tom e mimo svt materiální hmatatelný a viditelný existuje také svt. Monika Gruhl Hugo Körbächer. Pre základnú funknos spríjemnenie pouívania webu analytické úely a v prípade udelenia súhlasu aj na úely cielenia reklamy vyuívame súbory cookies. Chování lovka v krizových situacích Hlavní autor Kebza Vladimír Vydáno 2015 Duevní prunost v kadodenním ivot Hlavní autor Nepor Karel 1952 Vydáno 2015. Hodnotné životní lekce získané ve střední škole Esej. Jezdecký kurz v Indii. Seznam kariérních voleb pro studenty středních škol. Psychická odolnost v kadodenním ivot 2013 Amazon.de Gruhl Monika Körbächer Hugo Fremdsprachige Bücher. Psychická odolnost v kadodenním ivot Monika Gruhl Hugo Körbacher z nmeckého originálu . Naučte se C # pro jednotu.

MS Office PowerPoint PPT.


Kde jsou e-knihy ke stažení Psychická odolnost v každodenním životě PDF. E knihy zadarmo Monika Gruhl, Hugo Körbächer.